Using CargoTycoon.eu website means accepting usage of cookie files, some of them might be already in browser's folder. You can read more in Personal Data Policy.
Confirm
Budynek administracyjny

Jego główne cechy:

  • Cena jest taka sama dla każdej miejscowości,
  • Cena dla poziomów 1-9 jest wyliczana według wzoru: 1 000 zł * poziom * poziom, czyli dla poziomu 2 cena wyniesie: 1000 * 2 * 2 = 4 000 zł,
  • Cena dla poziomów 10-19 jest wyliczana według wzoru: 10 000 zł * poziom * poziom, czyli dla poziomu 10 cena wyniesie: 10000 * 10 * 10 =  1 000 000 zł,
  • Cena dla poziomów 20-29 jest wyliczana według wzoru: 50 000 zł * poziom * poziom, czyli dla poziomu 20 cena wyniesie: 50000 * 20 * 20 = 20 000 000 zł,
  • Cena dla poziomów wyższych wyliczana według wzoru: 100 000 zł * poziom * poziom, czyli dla poziomu 30 cena wyniesie: 100000 * 30 * 30 = 90 000 000 zł,
  • Brak kosztów utrzymania są tylko koszty budowy,
  • Każdy kolejny poziom pozwala wybudować także nowe garaże i magazyny, aktualnie poziom pozwala wybudować 2 garaże lub 4 magazyny,

Dodatkowe korzyści:

  • 2 poziom - mamy możliwość wybudowania Działu Technologicznego, jednak dział technologiczny jest wyłączony na niektórych światach,
  • 15 poziom - mamy możliwość zatrudniania kierowców za granicą swojego kraju,
  • 50 poziom - mamy możliwość zakupu samochodów i naczep za granicą.

Budynek nie jest potrzebny jeśli nie zamierzamy budować kolejnych garaży, bądź Działy Technologicznego, więc warto wstrzymać się z kosztami utrzymania jakie przynosi ten budynek już od pierszego poziomu i nie budować go za wcześnie.

Ograniczenia:

Jeśli Dział technologiczny jest w trakcie rozbudowy to nie możemy zlecić rozbudowy Budynku Administracyjnego.