Using CargoTycoon.eu website means accepting usage of cookie files, some of them might be already in browser's folder. You can read more in Personal Data Policy.
Confirm
Konkurs spedycyjny

Konkursy odbywają się co pewien okres czasu. Zapisywać się do niego mogą gracze którzy posiadają spedycję. Wszystkie infomacje dotyczące aktualnego i następnego znajdziemy w zakładce "Konkursy spedycyjne". Konkurs można podzielić na kilka etapów:

Etap 1: Zapisy - czas w którym właściciele i zastępcy mogą zapisywać swoich członków do zawodów, można wielokrotnie zmieniać zgłoszonych graczy, a także całkowicie się wycofać (po przez odznaczenie wszystkich i wysłanie potwierdzenia) dopóki czas zapisów nie dobiegnie końca. 

Etap 2: Pobranie zlecenia - zaraz po zakończeniu zapisów do konkursu w tej samej zakładce (Konkursy spedycyjne) można pobrać zlecenie do Spedycyjnej Dyspozytorni ( mogą to wykonać właściciel i zastępca ), dopóki nie zostanie to wykonane żaden z zapisanych graczy nie może dzielić / wykonywać swojego zlecenia.

Etap 3: Realizacja - końcowy etap konkursu. Realizacja pobranego zlecenia przez graczy, którzy zadeklarowali udział w konkursie. Zlecenia konkursowe mają specjalne oznaczenia czerwonej rozety z kokardą. W trakcie trwania konkursu mają także specjalną zakładkę w Spedycyjnej dyspozytornii.

 

Kto wygrywa?

Wygrywa spedycja która pierwsza pobierze pieniądze za wszystkie zlecenia konkursowe, jakie otrzymała do wykonania.

Nagrody

Przewidziane są nagrody dla spedycji która wykona zadanie jako pierwsza i nagrody pocieszenia w postaci platynowych kart dla reszty uczestników którzy dowiozą zlecenie konkursowe i przewiozą chociaż jeden kilogram.

Nagrody są przyznawane w momencie rozliczenia ostatniego "głownego" zlecenia w spedycji. Czyli po rozliczeniu ostatniego kg.

Zapłata za zlecenia

Stawki za zlecenia konkursowe są bardzo wysokie w porównaniu do zleceń jakie możemy znaleźć w zakładce Zlecenia czy spedycyjnym Szukaj zleceń.

Dla spedycji które zgłoszą większą ilość graczy są powiększane stawki za kilometr zlecenia. Poniżej progi od których zależy powiększenie stawki

Progi: 

 • 1 - 4 graczy - bonus nie wystepuje,
 • 5 - 9 graczy - podstawowy bonus,
 • 10 - 19 graczy - podwójny podstawowy bonus,
 • 20 - 39 graczy - potrójny podstawowy bonus,
 • 40 graczy i więcej - poczwórny podstawowy bonus.

Co to jest "podstawowy bonus", to nic innego jak np. 50 gr za kilometr na dostarczoną tonę zlecenia. Jego kwota moża się zmieniać.

Konkursy typu: "Konkurs wszystkie typy po równo" i "Konkurs jeden typ" mają powiększoną stawkę startową.

Wielkość zleceń (ilość)

Dla spedycji większych, przewidziane są współczynniki pomniejszające ilości aby one także miały szanse konkurowania z małymi spedycjami:

 • współczynnik od ilości miejsc garażowych, czyli im więcej miejsc garażowych zgłosi spedycja, tym zlecenie zostanie bardziej pomniejszone,
 • współczynnik od ilości zgłoszonych graczy, im więcej graczy zgłosimy tym mniejsze otrzymamy zlecenie.

Na ilość ma wpływ także współczynnik od ilości odniesionych zwycięstw, im więcej mamy już wygranych konkursów tym większe będzie kolejne zlecenie.

Istnieją limity miejsc garażowych jakie są brane pod uwagę w konkursach. 

Wynoszą:

 • 10 000 miejsc dla jednosobowych,
 • 50 000 miejsc dla wielosoobowych.

Limity te nie obowiązują konkursów z opcją "Ładowność 130%", w tej opcji brane pod uwagę są wszytkie miejsca garażowe, a tonaż zlecenia mnożony dodatkowo o ten współczynnik.

Aktualny tonaż na miejsce garażowe to 25 ton. W przykładowych obliczeniach jest są wzięte współczynniki 15 ton.

Kary za zlecenie

Zlecenia konkursowe nie mają kar, jednak możemy stracić reputację jeśli wykonamy je po terminie, sam termin jest bardzo długi i wynosi 365 dni od daty pobrania zlecenia. Ze zleceń otrzymanych w konkursie nie można zrezygnować.

Diagram zlecenia:

 • dyspozytornia spedycyjna - czerwony kolor - zlecenie oczekuje na przekazanie dla graczy,
 • dyspozytornia gracze - pomarańczowy kolor - zlecenia oczekują na wysłanie,
 • w trasie - żółty kolor - samochody otrzymały zlecenie do wykonania i są już w drodze,
 • dostarczone - niebieski kolor - ilość towaru jaka została dostarczona, ale nie została pobrana za nie zapłata,
 • rozliczone - zielony kolor - część zleceń za która została pobrana zapłata na spedycję.

Podczas gdy konkurs trwa to wtedy w zakładce Konkursy spedycyjne pokazane są diagramy spedycji które przyjęły zlecenia.

Typy: konkursów:

 1. Proporcjonalny do ładowności - spedycja otrzymuje tylko takie typy zleceń jakie posiadają zgłoszeni gracze.
 2. Wszystkie typy po równo - spedycja otrzymuje zlecenia na tę samą ilość dla każdego typu.
 3. Jeden typ - spedycja otrzymuje tylko jeden losowy typ zlecenia do wykonania (wszystkie spedycje taki sam).
 4. W ciemno - może mieć ukryte trasy zleceń, które widoczne są dopiero po starcie konkursu (moment gdy można pobrać zlecenie), lub może mieć ukryty typ wożonego towaru w przypadku konkursu "Jeden typ".
 5. Stała ilość - wszystkie spedycje otrzymają taką samą ilość towaru, będzie ona podzielona na rodzaje ładunków i trasy.

Jakiego typu zlecenia otrzyma spedycja?

To zależy od typu konkursu.

 • Typ "Proporcjonalny do ładowności":

Zlecenia które otrzyma spedycja są dopasowane do typów transportów jakie posiadają gracze.

Przykład z bardzo uproszczonymi obliczeniami:

Założmy, że spedycja zgłosiła graczy z trzema samochodami:
-- solówkę typu kontener,
-- ciągnik siodłowy z naczepą PG,
-- ciągnik siodłowy z naczepą kontener.

Podsumowując:
-- 2 kontenery,
-- 1 PG.

Czyli dwa typy aut.

Lecz zgłoszeni gracze mają w sumie 4 miejsca parkingowe dla aut. Wielkosć całkowita zlecenia jest wyliczana na podstawie ilości miejsc dla samochodów w garażach.

Teraz na 1 miejsce parkingowe przypada w konkursie 15 000 kg (mogą być różne współczynniki w kolejnych konkursach, ale zawsze wspólne dla wszyskich spedycji), więc mnożymy:

4 miejsca parkingowe razy 15 000 kg otrzymujemy 60 000 kg

Teraz otrzymaną wartość dzielimy na sumę aut:

60 000 kg dzielimy na 3 auta otrzymujemy 20 000 kg

Przykładowa spedycja otrzyma dwa typy zleceń, bo posiada dwa typy aut.

Następnie wystarczy przemnożyć przez ilość aut typu kontener i typu PG:

- zlecenie typu kontener będzie miało wielkość 40 000 kg ( 2 razy 20 000 kg ),

- zlecenie typu PG będzie miało wielkość 20 000 kg.

 • Typ "Wszystkie typy po równo":

Zlecenia które otrzyma spedycja są dzielone na każdy typ zlecenia jakie występują w grze. Wyliczone na podstawie ilości miejsc dla samochodów zgłoszonych graczy.

Przykład z bardzo uproszczonymi obliczeniami:

Typy i ilości aut zgłoszonych graczy nie mają znaczenia.

Lecz zgłoszeni gracze mają w sumie 4 miejsca parkingowe dla aut. Wielkosć całkowita zlecenia jest wyliczana na podstawie ilości miejsc dla samochodów w garażach.

Teraz na 1 miejsce parkingowe przypada w konkursie 15 000 kg (mogą być różne współczynniki w kolejnych konkursach, ale zawsze wspólne dla wszyskich spedycji), więc mnożymy:

4 miejsca parkingowe razy 15 000 kg otrzymujemy 60 000 kg

Przykładowa spedycja otrzyma dziewięć typów zleceń, bo w grze występuje dziewięć typów zleceń (stan na 2016.02.07).

Teraz otrzymaną wartość dzielimy na ilość typów zleceń:

60 000 kg dzielimy na 9 typów otrzymujemy 6 666 kg

 • Typ "Jeden typ":

Spedycja otrzyma tylko jedno zlecenie wyliczone na podstawie ilości miejsc dla samochodów zgłoszonych graczy.

Przykład z bardzo uproszczonymi obliczeniami: 

Typy i ilości aut zgłoszonych graczy nie mają znaczenia.

Lecz zgłoszeni gracze mają w sumie 4 miejsca parkingowe dla aut. Wielkosć całkowita zlecenia jest wyliczana na podstawie ilości miejsc dla samochodów w garażach.

Teraz na 1 miejsce parkingowe przypada w konkursie 15 000 kg (mogą być różne współczynniki w kolejnych konkursach, ale zawsze wspólne dla wszyskich spedycji), więc mnożymy:

4 miejsca parkingowe razy 15 000 kg otrzymujemy 60 000 kg

Przykładowa spedycja otrzyma jedno zlecenie o wysokości 60 000 kg.

Jaki to będzie typ? 

Typ będzie losowy na każdy konkurs (ale wspólny dla każdej spedycji), może się zmieniać co konkurs, może być taki sam jak poprzedni. 

W grze mogą wystąpić "pod tryby":

 • Bez pomniejszania ilości:

Jest to tryb w którym nie są obliczane współczynniki pomniejszające ilość, czyli jest to stała liczba tonażu (np. 15 000 kg) na miejsce w garażu.

 • Sztafeta:

Konkurs w którym można wykonywać tylko jedno zlecenia na raz (pierwsze na liście w Spedycyjnej Dyspozytorni). Możliwość podziały kolejnego pojawi się dopiero gdy pierwsze zostanie dowiezione i rozliczone.